MESLEĞİMİZİN GELECEĞİ TEHDİT ALTINDA...BİRLİKTE DUR DİYELİM...İMZA KAMPANYASI

Sağlık Bakanlığı tarafından Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin değiştirilmesi ile ilgili çalışma, Türk Dişhekimleri Birliği dışlanarak sürdürülmektedir.

Dişhekimliği mesleğinin özellikleri göz ardı edildiği gibi ülkemizin mevcut koşullarından uzak bir anlayış içinde ve belli bazı grupların etkisi ile hazırlanan yeni yönetmelik dişhekimliği mesleğinin geleceğini tehdit etmektedir.

Dişhekimlerinin çalıştığı sağlık kuruluşlarının gelişen tıbbi ve teknolojik değişime uygun olarak yenilenmesi, mesleğin gereği olarak elbette bizim de hedefimizdir. Bu anlamda yapılacak değişikliklerin TDB ile yürütülmesi gerçekçi kurallar getirilmesi bakımından gereklidir.

Yeni yönetmelik mevcut haliyle yayınlanırsa mesleğimizde tekelleşmenin önü açılacak, hekim dışı sermayenin girmesiyle “kâr”  amaçlı bir hizmet gündeme gelecek, dişhekimleri büyük sermayeye teslim edilerek ucuz işgücü haline gelecek, muayenehane ve poliklinikler süreç içinde ortadan kalkacaktır.

Yönetmeliğin değiştirilmesine ilişkin çalışmanın TDB ile ortak yapılmasını, mesleğin uygulayıcılarının en üst örgütünün görüş ve önerilerinin dikkate alınmasının ortaya çıkacak düzenlemenin kabul görmesi ve hizmetin daha nitelikli sunulması için gerekli olduğu inancındayız.

Yönetmelik hazırlığında Bakanlıktan 10 talebimiz var;

1) Mevcut sağlık kuruluşları faaliyetlerini sürdürebilmeli,

2) Yeni açılacak sağlık kuruluşları için hizmetinin niteliğini artırmakla ilgisi olmayan koşullar getirilmemeli,

3) Sağlık kuruluşları ancak dişhekimleri tarafından açılabilmeli,

4) Sağlıkta reklama izin verilmemeli, tanıtım adı altında reklama kapı aralanmamalı,

5) Hasta sırrına saygı gösterilmeli; hastanın açık izni olmadan kişisel verilerinin paylaşılması istenmemeli,

6)Olağan denetimler önceden bilgi verilerek yapılmalı; denetimde rehberlik önde tutulmalıdır.

7) Uygulanacak yaptırımlar ölçülü olmalı,

8) Dişhekiminin sürekli mesleki eğitimini destekleyen kurallara yer verilmeli,

9) Düzenlemelerde dişhekimi ile meslek örgütü arasındaki bağı gözeten kurallara yer verilmelidir.

10) Dişhekimliğini ilgilendiren bütün kurallar dişhekimlerinin görüş ve önerilerini etkin biçimde ortaya koyabileceği bir yöntemle yapılmalıdır.

Mevcut taleplerimizi başta Sayın Sağlık Bakanı Dr.Mehmet MÜEZZİNOĞLU olmak üzere tüm ilgililere duyurmak üzere Birliğimiz tarafından bir imza kampanyası başlatılmıştır.

Mesleğimizin geleceği için tüm meslektaşlarımızın bu kampanyaya katılımı büyük önem taşımaktadır.

Acilen  http://www.tdb.org.tr/tdb/v2/imza201401.php sayfasına girerek katılım formunu doldurmanız gerekmekdir.
Copyright Gaziantep Diş Hekimleri Odası 2014 - Tüm Hakları Saklıdır