İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI

3 Mayıs 2014  tarih ve  28989 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan “İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile 10 (on) kişiden az çalışanı olan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerin, hangi koşullar ve şartlar altında bu destekten yararlanacaklarına dair usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Copyright Gaziantep Diş Hekimleri Odası 2014 - Tüm Hakları Saklıdır