: 2018 Yılı Üye Aidatları

11 Kasım 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığı 484 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 2018 yılı üye aidatları:

1) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinin aidatı: 415,00 TL

2) Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimi aidatı; 205,00 TL,

3) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimi aidatı; 205,00 TL.

4) Kayıt Ücreti; 205,00 TL.
Copyright Gaziantep Diş Hekimleri Odası 2014 - Tüm Hakları Saklıdır