BASINA VE KAMUOYUNA

BASINA VE KAMUOYUNA
Cumhuriyet tarihinde, ülkemizde anayasal demokratik sistem ne yazık ki darbe ve muhtıralarla dört defa askıya alınmıştır. Bu girişimlerin Türkiye’ye ve Türk milletine bir faydasının olmadığı; tersine demokratik gelişimimizi geriye attığı her seferinde görülmüştür. Parlamenter demokrasinin vazgeçilmezi olan halkın özgür iradesinden başka bir yerlerde yol alınacağını düşünmek aymazlıktır. Teşebbüs etmekse ülkeye ve demokrasiye ihanettir .
Bu bakımdan 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe teşebbüsü kabul edilemez. Ülkemiz için anayasal demokratik parlamenter sistem vazgeçilmezdir. Yönetim değişiklikleri ancak anayasal parlamenter demokrasinin bir parçası olan seçimle, yani halkın özgür iradesiyle mümkün olabilir.
Türkiye’nin sorunları olduğu açıktır. Farklı bakıp, ayrı düşünebiliriz. Ama sorunlarımızı, demokratik sistemi daha da sağlamlaştırarak, parlamenter sistemi daha da güçlendirerek çözeceğimiz aşikardır. Ortak noktamız kesintisiz ve nitelikli demokrasi olmalıdır.
Bu noktada dikkat edilmesi gereken, 15 Temmuz' daki girişime karşı oluşan irade, toplumsal ayrışmaları derinleştirmemelidir. Antidemokratik girişime karşı duruş, ülkeyi temel değerlerinden, çağdaşlık yolundan uzaklaştıracak , demokratik yaşamını geriye , yargıdaki bağımsızlık sorununu daha derinleştirecek noktalara götürmemelidir.
Bu sahip çıkış aksine yıllardır kaygılarını taşıdığımız temel hak ve özgürlükleri geliştirmeli, adil bir hukuk sistemi yaratmalı, cumhuriyetin çağdaş değerlerini koruma yönünde adımlar atmalıdır .

     Gaziantep Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak;
Demokrasinin ilkelerine her zaman sahip çıktığımızı, gerek sivil, gerekse askeri darbe ve otoriter rejimlere karşı olduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz. En kısa zamanda bu kaotik ortamdan çıkıp ulusumuzun huzur içinde yaşayacağı demokratik sistemin gerekliliğine olan inancımızı sürdürüyoruz.
15 Temmuz 2016 tarihinde yapılmak istenen darbeye karşı ortak tavır sergileyen irade, her türlü saygıyı hak etmektedir .
Türk Silahlı Kuvvetleri onurumuz ve gururumuzdur. Vatan haini zihniyet başkadır. TSK ve Mehmetçik ile ilgisi yoktur.
Ulu Önder Atatürk' ün " Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir " sözü bize yol gösterecektir.
Türk milleti olarak Demokrasiye olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmeden Cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız…

-Cumhuriyet Kadınları Derneği
-Gaziantep Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (GALMED)
-Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
-Peyzaj Mimarları İl Temsilciliği
-Ferit Ginol KSM...
-Tanrıdağı Turancılar Derneği
- Girişimci Kadınlar Derneği
-Gaziantep Kulübü Derneği
-Gaziantep Turizm Derneği
-ODTÜ Mezunları Gaziantep Derneği
-Gaziantep Barosu
- Mimar Sinan (Devrim) Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği
-Gaziantep Eczacılar Odası
-Makina Mühendisleri Odası
-İnşaat Mühendisleri Odası
-Mimarlar Odası

-Gaziantep Diş Hekimleri Odası
-Gaziantep Kültür Turizm Derneği
- Gaziantep Lions Kulübü
-Şahinbey Lions Kulübü
-Turkiye Sakatlar Dernegi Gaziantep Şubesi
-Atatürkçü Düşünce Derneği
-Gaziantep Folklor Kulübü
- Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası
- Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği
- Gaziantep YesemekRotary Kulübü
- AllebenRotary Kulübü
-Gaziantep Verem Savaş Derneği
- Gaziantep RotaryKulubü
- Gaziantep Kadın Sağlığı Derneği
-Gaziantep Aile Hekimleri Derneği
- Gaziantep Kolej Vakfı Mezunlar Derneği
-Gaziantep Girişimci İş Kadınları Derneği
Copyright Gaziantep Diş Hekimleri Odası 2014 - Tüm Hakları Saklıdır