TDB 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Afiş Yarışması

19-21 Mayıs 2016 tarihleri arasında İzmir'de yapılacak olan TDB 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi'nde "Ağız-Diş Sağlığı Genel Sağlığın Ayrılmaz Parçasıdır" konulu bir afiş yarışması düzenlenecektir. Yarışma için başvurular en geç 29 Nisan 2016 tarihinde kargoya teslim edilmiş olacak, bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Eserler 20 Mayıs 2016 tarihinde jüri tarafından değerlendirilerek dereceye girenler için ödül töreni; 21 Mayıs 2016 Cumartesi günü kongre kapanışında yapılacaktır.

 

AFİŞ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın Konusu ve Amacı 1.1. Konu : Ağız-Diş Sağlığı Genel Sağlık İlişkisi 1.2. Amaç : Toplum tarafından, ağız-diş sağlığının genel sağlığı ne kadar yakından etkilediğinin anlaşılması, ağız-diş sağlığının genel sağlığın devamlılığında ne kadar önemli olduğunun anlatılabilmesi, toplumun konu ile ilgili farkındalığının oluşturulabilmesi

2. Yarışmanın Kapsamı 2.1. Diyabet, kanser, kalp-damar ve solunum yolu hastalıklarından oluşan bulaşıcı olmayan hastalıklar ile başlıca ağız-diş hastalıklarından olan diş çürüğü ve dişeti hastalıkları arasındaki yakın ilişki. 2.2. Ağız-diş sağlığının devamlılığının ve dişlerin ömür boyu ağızda kalmasının; yaşam kalitesini arttırmakla kalmayıp bireylerin ileriki yaşlarında ortaya çıkacak hastalıklarının önlenmesinde ve kontrolündeki önemi

3. Yarışmaya Katılma Şekli ve Esasları 3.1. Yarışmanın konusu Ağız Diş Sağlığı Genel Sağlık İlişkisidir; bu konunun dışında eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 3.2. Afişlerde görsel tasarım ve bu tasarımı destekleyen bir sloganın yer alması zorunludur. 3.3. Yarışmaya katılanlar afişlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, biçimsel olarak başka bir kaynaktan alınmadığını veya benzemediğini taahhüt etmiş sayılır. Seçici kurulun, biçimsel olarak çalıntı veya direkt alıntı olduğunu tespit ettiği eserler değerlendirmeye alınmaz. 3.4. Afişler 35x50 cm boyutlarında çalışılacaktır. 3.5. Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Afişler bilgisayar ortamında tasarlanıp basılabileceği gibi, doğrudan kâğıt veya bez gibi bir materyal üstünde de yapılabilir. Ancak bilgisayar ortamında tasarlanan eserlerde, dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır. 3.6. Bilgisayar ortamında hazırlanan afişlerin tasarım dosyaları ayrıca talep edilebilir. 3.7. Başvuruyu yapan öğrenci ya da öğrencilerin eserin arkasına ad-soyad, iletişim bilgilerini (e-mail, cep telefonu, ev adresi) okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde (tercihen tükenmez kalemle) yazılmalıdır. 3.8. Eser sahibi/sahipleri, eserini teslimat sırasında zarar görmeyecek biçimde ambalajlayarak göndermelidir. (Posttüp vb.). Teslimat sırasında eserin zarar görmesinden organizasyon sorumlu değildir. 3.9. Başka yarışmalara katılan eserler bu yarışmaya katılamaz. 3.10. Yarışmaya katılım bireysel olabileceği gibi, farklı alanlarda eğitim gören ve en az biri dişhekimliği fakültesinde okuyan birden fazla öğrenci tarafından hazırlanan eserlerle de başvurulabilir. 3.11. Yarışmaya tüm öğrenciler katılabilir. 3.12. Her öğrenci, yarışmaya en fazla bir eserle katılabilir. Türk Dişhekimleri Birliği Sayfa 2 4. Başvuru Şekli

4.1. Öğrenciler, eserlerini Türk Dişhekimleri Birliği’ne elden teslim eder ya da kargo yoluyla gönderirler. 4.2. Eserin arkasında öğrencinin/öğrencilerin adı- soyadı, iletişim bilgileri yer alır. 4.3. Gönderilen eserler başvuru adresine ulaştıktan sonra başvuru süreci tamamlanır. 4.4. Kargo şirketine teslim edilen eserlerin takibinin yapılabilmesi için, teslim anında verilen alındı belgesinin, eserler başvuru adresine ulaşana dek saklanması tavsiye edilir. 4.5. Gönderilen eserlerin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almak eser sahibinin sorumluluğundadır. 4.6. Taşıma sürecinde zarar gören veya kaybolan, zamanında başvuru adresine ulaşmayan eserlerle ilgili hiçbir hak talep edilemez. 4.7. Kargo ücreti başvuru sahibi tarafından sağlanır.

5. Eserlerin Gönderileceği Başvuru Adresi: Alıcı : TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ Adres : Kızılırmak Mah. 1446. Cad. Alternatif İş Merkezi No:12/38 Çukurambar-Çankaya/ANKARA Telefon : 0312 435 93 94 6. Yarışma Takvimi 6.1. Başvurular en geç 29 Nisan 2016 tarihinde kargoya teslim edilmiş olmalıdır. Bu tarihten sonra kargoya teslim edilen başvurular kabul edilmez. 6.2. Yarışma Takvimi Yarışma ile İlgili İş ve İşlemler Sorumlu kişi/kurum Tarih Yarışma şartnamesinin yayınlanması ve fakültelere gönderilmesi TDB 18.12.2015 Yarışmanın duyurulması TDB-Fakülteler 18.12.2015 Öğrencilerin yarışma hakkında bilgilendirilmesi Fakülteler Yarışmaya gönderilecek eserlerin yapılması Öğrenciler Eserlerin teslim edilmesi Yarışmacı 29.04.2016 Jüri Değerlendirmesi Jüri 20.05.2016 Sonuçların açıklanması TDB 20.05.2016 Ödül Töreni (Kongre Kapanış Töreninde yapılacaktır) 21.05.2016 Türk Dişhekimleri Birliği Sayfa 3 7. Değerlendirme 7.1. Değerlendirme, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı (Başkan) Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı TDB Genel Sağlık Ağız Diş Sağlığı İşbirliği Komisyonu Başkanı Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi ‘nden oluşur. 7.2. Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır. 7.3. Jürinin kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez. 7.4. Jüri, eserleri aşağıdaki ölçütler çerçevesinde değerlendirir. Ölçütler Alınabilecek en yüksek puan Kompozisyon (Konuyu kâğıdın bütününde değerlendirebilme becerisi ) 20 Özgünlük (Öğrencinin yardım alıp almaması, çocuksuluk) 20 Armoni (Renkleri kullanabilme becerisi) 20 Temaya Uygunluk (Görsel olarak temaya uygunluk- farklı fikir ve slogan üretebilme becerisi) 20 Teknik Beceri (Farklı teknik uygulayabilme-teknik çözümleme becerisi) 20 TOPLAM PUAN 100 8. Verilecek Ödüller 8.1. Birincilik Ödülü : 3.000 TL. 8.2. İkincilik Ödülü : 2.000 TL. 8.3. Üçüncülük Ödülü : 1.000 TL. 9. Telif ve Kullanım Hakkı, Eserlerin İadesi ve Gösterimi 9.1. Yarışma çerçevesinde değerlendirilmek üzere sunulan eserin, eser sahipliği hakkı katılımcılara ait olmak üzere, bu eserlerin tüm kullanım hakları; çoğaltılması, sergilenmesi, farklı iletişim araçlarında kullanılması hakkı herhangi bir bedel ödemeksizin Türk Dişhekimleri Birliğine aittir. 10. Çeşitli Hükümler 10.1. Katılımcılar işbu Şartname’yi kabul etmiş sayılır. 10.2. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
Copyright Gaziantep Diş Hekimleri Odası 2014 - Tüm Hakları Saklıdır