2016 Yılı Üye Aidatları

15. Olağan Genel Kurulumuzun Üye Aidatları başlığı altındaki B-11 ve 13.maddelerine göre 2016 yılı üye aidatları; 2015 yılında Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacak yeniden değerlendirme oranında arttırılarak belirlenmesine ve aidatların küsuratlarından arındırılması amacıyla, en yakın 0 ya da 5 TL tam sayıyla yuvarlanması kararlaştırılmıştır.

10 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 457 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ile 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir.

Buna göre;

1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinden; 350,00 TL,

2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları durumunda aidatlarının birinci maddede belirtilen miktarda,

3. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden; 175,00 TL,

4. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinden; 175,00 TL. aidat alınacaktır.

5. Kayıt Ücreti ise; 175,00 TL olacaktır. Genel Kurul kararlarının aynı başlık altındaki 10.maddesine göre de; üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk ettirilmesi ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

Aidat Ödemeleri İçin Hesap Numaramız
Halkbank Merkez Şube 
IBAN NO: TR220001200936600022000003
Gaziantep Dishekimleri Odası'na kredi kartıyla veya nakit olarak ödeme yapabilirsiniz.
Yukarıda belirtilen hesap numaralarımıza havale yapılırken üyenin adının, soyadının mutlaka belirtilmesi önemle rica olunur.
Copyright Gaziantep Diş Hekimleri Odası 2014 - Tüm Hakları Saklıdır