Sağlık Verilerinin Paylaşılması

Türk Dişhekimleri Birliği, İl Sağlık Müdürlüklerinin meslektaşlarımızdan, sağlık verilerinin Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca  elektronik ortamda paylaşılmasını talep ettikleri yönünde kendilerine bilgiler geldiğini belirterek konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada; Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin sağlık verilerinin paylaşılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren 24.maddesi uyarınca sağlık kuruluşlarının Bakanlık ile paylaşacağı verilerin kişisel veri değil sadece istatistiki veri olarak belirlendiği hatırlatılarak, TSİM formu olarak belirtilen hasta kayıtlarının bildirimine ilişkin form ile istenebilecek verilerin de bu sınıra tabi olması nedeniyle meslektaşlarımızın ancak Bakanlıkla istatistiki veri paylaşımında bulunabilecekleri ifade edildi.

 

İstatistiki nitelikte olan ve ancak bu sınırlılık içinde paylaşılabilecek hastaların kimliğinden arındırılmış verilerin paylaşımında; Bakanlığın yöntem belirleme yetkisi, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesi ile belirlendiği vurgulanan açıklamada, "Bakanlığın elektronik ortamda veri toplamaya ilişkin yöntemi belirlemiş olması halinde ve bu yöntemin veri paylaşımında sağlık kuruluşuna ölçüsüz bir külfet getirmemesi ve paylaşılan verilerin istatistiki niteliğine ilişkin sınırın aşılmasına sebep olmaması kaydıyla, verilerin elektronik ortamda paylaşılmasının istenmesinin mümkün olduğu düşünülmektedir" dendi.
Copyright Gaziantep Diş Hekimleri Odası 2014 - Tüm Hakları Saklıdır