E-NABIZ GENELGESİNİN İPTALİ İSTENDİ

Hasta bilgilerinin merkezi olarak toplanması için yeni bir girişim şeklinde ortaya çıkan, e-Nabız Projesi konulu Sağlık Bakanlığı genelgesinin iptali için Birliğimiz ve Türk Tabipleri Birliği tarafından 6 Nisan 2015 tarihinde Danıştay'a dava açıldı.

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye konulan hükümlerle temellendirilmeye çalışılan ve Sağlık Net 2 adıyla başlayan hasta bilgilerinin merkezi olarak toplanmasına ilişkin düzenleme ve uygulamaların Anayasa Mahkemesi ve Danıştay tarafından iptal edildiği bilinmektedir. Buna karşın, herhangi bir yasal temeli olmaksızın, Proje konulu bir Genelge ile hastaların bütün bilgilerini toplama gayretinin hukuka aykırı olduğu açıktır. Hasta bilgilerinin, hastaların kendi verilerine ulaşabilmeleri için toplandığına ilişkin iddia da Bakanlığın yapmak istediğini gizlemeye yetmemektedir.

Genelgenin ortaya koyduğu yaklaşım ile uluslararası sözleşmeler, Anayasa kurallarımız ve yargı kararları değerlendirilerek e-Nabız Projesi isimli genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilmiştir.

Dava Dilekçesi için tıklayınız

Sağlık Bakanlığı Genelgesi İçin Tıklayınız...
Copyright Gaziantep Diş Hekimleri Odası 2014 - Tüm Hakları Saklıdır