ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE VERİLECEK OLAN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Konu: Atık beyanı                                                                                                                 10/02/2015 

 

 

T.C

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                                                     GAZİANTEP

 

            ……………………………. /GAZİANTEP adresinde dişhekimliği faaliyetini sürdürmekte olan işletmeme ait 2014 yılında  ….. kg tıbbi atığının/atıklarının bertaraf edilmiştir.

 

Gereğini arz ederim. 

 

 

İmza/Kaşe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES                      :

TEL                            :

FAX                           :

T.C. Kimlik No         :

(Şahıs olması halinde)

 
Copyright Gaziantep Diş Hekimleri Odası 2014 - Tüm Hakları Saklıdır