TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNÜNDE

Dişhekimlerinin çalışma biçimi ve koşullarını düzenleyen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte,  Sağlık Bakanlığı tarafından; meslek dışı sermayeye kâr amaçlı bir alan açan, dişhekimleri ve hastaların aleyhine pek çok olumsuz  sonuç  doğuracak bir dizi değişiklik yapılmak istenmektedir.  

Usul yerini bulsun anlayışı ile Meslek Birliğinin  görüşü istenilen  Yönetmeliğin son halinin  içerdiği hükümlerde; dişhekimliği mesleğinin dünyadaki  uygulamalarının ve getireceği etik sorunların göz ardı edildiği,   toplum sağlığının sermayeye peşkeş çekildiği,  kısacası sağlığa  bir ticaret/tüccar yaklaşımı olarak bakıldığı görülmektedir.

 

Dişhekimliği mesleğinin geleceğini karartacak  bu Dayatmaya ve Oldu-Bittiye Karşı”,  Dişhekimleri Oda Başkanlarımız ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, 16 Aralık 2014 Salı günü saat 11.00`de Türk Dişhekimleri Birliği Merkezi önünde toplandı. Oradan  yoğun bir polis grubunun eşliğinde Sağlık Bakanlığı’na yürüdü. 

 

YÜCEL basın açıklamasında; "Bakanlıkça hazırlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik taslağında, dişhekimi diplomasına sahip olmayan kişilere ağız diş sağlığı merkezlerine ortak olma hakkı verilmesine bütün dişhekimleri karşı çıkmaktadır. Yine aynı taslakta muayenehane ve polikliniklerin açılması bugünün Türkiye’sinde karşılanması son derece zor olan fiziki şartlar getirilerek bir anlamda engellenmektedir.” şeklindeki kaygıların altını çizmiştir.

Dişhekimliği mesleğinin gelişmesini engelleyecek Taslağın, mesleğin geleceğini tehlikeye atacağını ve meslekte geri dönülmesi mümkün olmayan tahribatlara neden olacağını vurgulayan TDB Genel Başkanı YÜCEL, “Meslek Birliği ve  Meslek Odaları olarak bizler ; toplum sağlığını ve dişhekimliği mesleğini büyük bir çıkmaza sokmaktan kurtaracak adımın atılmasını beklediklerini” ifade ederek  bu taleplerini Sağlık Bakanı Sayın Dr.Mehmet MÜEZZİNOĞLU’na şu anda iletileceğini belirterek  basın açıklamasını bitirmiştir.

TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda Başkanlarımızla 16 Aralık 2014 Salı günü saat: 12.00’de Sayın Bakanımızı ziyaret edeceğimiz önceden  bildirilmesine rağmen, Bakanlığa girişimiz engellenmiştir. Yoğun ısrarımız üzerine 3 temsilcinin kabul edileceği belirtilmiş ancak, Sayın Bakanın bu temsicilerle de görüşmemesi üzerine görüşlerimizi içeren yazımız Özel Kalem Müdürüne elden bırakılmıştır. 

Bakanlıktaki  ziyaretimizin hemen ardından  Oda Başkanlarımız ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, Yönetmeliğin getireceği sorunları TBMM çatısı altında siyasi partilerin Grup Başkanvekilleri ile paylaşılması maksadıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirmişlerdir.

Heyetimiz;

Saat 13.00`de MHP Grup Başkanvekili  Oktay VURAL, 

Saat 14.00`de CHP Grup Başkanvekili Akif HAMZAÇEBİ,

 

Saat 15.00`de HDP Grup Başkanvekili Dr.İdris BALÜKEN tarafından kabul edilmiştir

(AK Parti  nöbetçi Grup Başkanvekili Mustafa ELİTAŞ`ın mazereti nedeniyle kendisine ulaşılamamış, onun yerine nöbetçi olan Ahmet AYDIN`ın makamından ise görüşme talebimiz kabul edilmemiştir.)

Ziyaretlerde her üç siyasi temsilciye, özellikle  muayenehane ve poliklinikler için getirilen zorlaştırıcı  fiziki koşullar nedeniyle artık bu birimlerin tarihe karışacağı, ağız diş sağlığı merkezlerine meslek dışı kişilerin de ortak olmaları halinde; dişhekiminin tıbbi, etik ve sosyal bağlamda teşhis ve tedavi serbestliğine, mesleki sorumluluğun gelişmesine, hastanın sağlık bilincinin gelişmesine, hekim-hasta ilişkisinin güven temelli gelişmesine, mesleki eğitimin sürekli gelişmesine, dişhekimliği mesleğinin otonomisine, kendini yönetme özelliğine, ihtiyaca uygun dengeli hizmet ile sosyal sorumluluğun ve toplumun sağlık bilincinin gelişmesine, özgür bir toplum oluşmasına engel olacağına ilişkin endişelerimiz dile getirilmiştir.

Grup Başkanvekilleri ise ağız diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları olan  "muayenehane-poliklinik ve merkezlerin" korunmasının önemli olduğunu,  meslek dışı sermayenin girmesiyle dişhekimlerinin işçileşeceklerini ifade etmişlerdir. Görüşmelerde ayrıca, meslek odalarının sesine sadece muhalefetin değil, Sayın Bakanın mutlaka kulak vermesi gerektiğinin altı çizilirken, Yönetmelik çıkarma işinin Bakanlık yetkisinde olmasına rağmen konuyu Meclis çatısı altında kendilerinin de sahipleneceklerini, dişhekimlerinin yanında olduklarını belirtmişlerdir.

Çok yoğun gündemine rağmen, Sayın HAMZAÇEBİ,  CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU ile heyetimizin görüşmesini sağlayarak, TBMM`de bulunuş nedenimizi kendilerine anlatma imkanı sağlamıştır. Sayın Genel Başkan, sorunumuza ilgi göstererek, konu hakkında ilgili  arkadaşlarından gerekli  raporu isteyeceğini belirtmiştir. 

 

 
Copyright Gaziantep Diş Hekimleri Odası 2014 - Tüm Hakları Saklıdır