Mahkeme Kararından Sonra SGK`dan Yeni Bir Genelge

Sosyal Güvenlik Kurumu 07.09.2009 tarihinde yayımladığı 2009/110 sayılı genelgesiyle, Isparta Dişhekimleri Odamızın açtığı dava sonucu Danıştay Onuncu Dairesinin 14.07.2009 tarih ve 2009/3984 E. Sayılı kararı doğrultusunda serbest dişhekimlerine hasta sevki yapılmasının önünü açmıştır.  

Söz konusu genelgede; sevk işlemlerinde getirdiği yeni düzenleme ile, Resmi sağlık kurumlarınca kron ve protez tedavisine 180 gün, dolgu tedavisine 60 gün ve diğer diş tedavilerine de 90 gün içinde başlanamayacağının; en az bir dişhekiminin de  içinde yer aldığı Sağlık Kurulu Raporu ile belirlenmesi halinde, serbest dişhekimine sevk edilebileceğine yer verilmiştir.

Ayrıca, düzenlemeye göre % 40 ve üzeri özürlü kişiler doğrudan serbest dişhekimlerine başvurabileceklerdir. Her iki durumda tedavi giderleri Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi üzerinden ödenecektir.  

Ancak; Genelgede açıklanan sürelerin Sağlık Uygulama Tebliğlerindeki sürelere göre iki katına çıkarılmasının, sevkin uygulanmamasına ve kişilerin sağlık hizmetine erişiminin güçleştirilmesine yönelik bir uygulama olduğu gerekçesiyle Birliğimiz tarafından hukuki girişimlere başlanmıştır
 

Türk Diş Hekimleri Birliği'nden Haberler
 
Copyright Gaziantep Diş Hekimleri Odası 2014 - Tüm Hakları Saklıdır