Kanunlar

Kanunlar 06.08.2014
Dernekler Kanunu 08.08.2014
Hususi Hasteneler Kanunu 08.08.2014
Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu 08.08.2014
Asgari Ücret Tarifesi
GENEL BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMLARI 08.08.2014
Genel Bilgilendirme ve Onam Formaları
Genel Bilgilendirme ve Onam Formaları
Genel Bilgilendirme ve Onam Formaları
Genel Bilgilendirme Onam Formları
Tabela Standartları
Tabela Standartları

Copyright Gaziantep Diş Hekimleri Odası 2014 - Tüm Hakları Saklıdır