Türk Di? Hekimleri Birli?i'nden Haberler
  B?ZDEN HABERLER
Ki?isel Sa?l?k Verileri Hakk?nda Y?netmelik
KAMUOYUNA A?IKLAMA Di?hekimlerinin Yetkileri Kanunla Belirlenmi?tir
D??HEK?ML??? MESLE?? TANITIM REHBER? YAYINLANDI
S?zle?meli ?al??an Uzman Di?hekimlerinin ücretleri
ECBS KULLANIM KILAVUZU
: 2018 Y?l? üye Aidatlar?
22-25 KASIM D??HEK?ML??? HAFTASI ETK?NL?KLER?M?Z
TIBBI ATIK Y?NET?M PLANI
GAZ?ANTEP D??HEK?MLER? ODASI SEM?NER DUYURULARIMIZ
ODA BA?KANIMIZ HASAN KARABAYIN ANNES? VEFAT ETM??T?R...
 
Copyright Gaziantep Di? Hekimleri Odas? 2014 - Tüm Haklar? Sakl?d?r