<

Türk Diş Hekimleri Birliği'nden Haberler
  BİZDEN HABERLER
e-İMZA VEYA MALİ MÜHÜR TEMİN SÜREÇLERİ DEVAM EDEN DİŞHEKİMLERİNİN BAŞVURU TALEBİ İnteraktif Vergi Dairesinde Kullanıma Açılmıştır
COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ACİL DİŞ TEDAVİSİ UYGULAMALARI VE ONAM FORMU
ZORUNLU SİGORTADA DURAKSAMA GİDERİLDİ
E-SERBEST MESLEK MAKBUZU`NA GEÇİŞ TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK YOKTUR
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVID-19’A YAKALANMASI; SADECE HASTALIK DEĞİL, İŞ KAZASIDIR...
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT REHBERİ` HAZIRLANDI
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunan Özel Kuruluşlarda Verilecek Olan Tedavi Hizmetlerinde Sağlanması Gerekli Şartlar GÜNCELLENDİ
e-SMM ve e-İmza Fiyat Teklifleri
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNAN ÖZEL KURULUŞLARDA VERİLECEK OLAN TEDAVİ HİZMETLERİNDE SAĞLANMASI GEREKLİ ŞARTLAR
MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE 1 HAZİRAN’DAN İTİBAREN E-SERBEST MESLEK MAKBUZU KULLANIMI ZORUNLUDUR!
 
Copyright Gaziantep Diş Hekimleri Odası 2014 - Tüm Hakları Saklıdır